Deratizacija i uništavanje miševa

Šta predstavlja deratizacija?

Šta je deratizacija?

Možda ste često čuli za pojmove dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija ali niste sigurni šta znače i koja je glavna razlika. Možda ste i čuli da je neko sproveo dezinsekciju pacova, što je suštinski netačno? U suštini sve ove delatnosti se odnose na suzbijanju i uništavanju nekih organizama, a u zavisnosti od istih dobile su i specifične nazive, pa je tako dezinsekcija suzbijanje i uništavanje insekata , deratizacija suzbijanje i uništavanje glodara i dezinfekcija suzbijanje i uništavanje mikroorganizama.

Deratizacija

Deratizacija je proces suzbijanja i uništavanja glodara i to pre svega miševa i pacova. Deratizacija se može sprovoditi mehaničkim, fizičkim ili hemijskim putem.

Zamislite situaciju da u nekom vašem objektu ili prostoriji u kojoj živite pri paljenu svetla ugladate miša ili pacova? Verovazno vrisak je zagarantovan. Pored samog straha i glodari, pre svega miševi i pacovi su jako štetni po čoveka i njegovu imovinu. Pacovi i drugi štetni glodari su prenosioci velikog broja zaraznih bolesti kako ljudi tako i životinja. Vrlo  je važno suzbiti štetočine na vreme jer se glodari jako brzo razmnožavaju.

Štetnost miševa i pacova po imovinu

Miševi i pacovi se između ostalog hrane žiraricama tako da mogu da unište i kontaminiraju ceo rod neke žiratice koji stoji u nekom poslovnom magacinu. Isto tako pored žitarica, miševi i pacovi napadaju i uništavaju ambalaže, nagrizaju električne vodove i instalacije i time pričinjavaju veliku materijalnu štetu.

Štetnost miševa i pacova po zdravlje

Miševi i pacovi su prenosioci velikog broja zaraznih bolesti. Štetu nanose i samim izmetom i mokraćom koju ostavljaju za sobom.  Poznato je da su pacovi prenosioci kuge na čoveka (jedne od najvećih zaraznih bolesti u čovečanstvu koja je odnela ogroman broj života). Pored kuge pstoji i veliki drugi broj zaraznih bolesti koje ovi divlji glodari prenose.

Kako se rešiti miševa i pacova?

Ukoliko imate problem sa miševima i pacovima koji vas zabrinjavaju i uništavaju vam imovinu najbolje rešenje je pored dobre stare mačke sama deratizacija. Pacovi i miševi nisu tako čest slučaj u stanovima, ali zato u podrumima stambenih zgrada može biti pravo malo leglo. U takvim uslovima najbolje je obratiti se firmi koja nudi uslugu derazitacije pacova i miševa i problem može biti vrlo brzo i efikasno rešen.

Ukoliko posedujete imanje i neki vid magacinskog prostora ili podruma vašu imovinu je najbolje zaštititi samom deratizacijom. Usluga deratizacije podrazumeva uništavanje glodara iz određenog prostora gde je važno napomenuti da sam proces uništavanja nije šteta po čoveka i kućne ljubimce. Isto tako jedina prava zaštita je garancija koja se nudi posle izvršene deratizacije.

Ukoliko želite da izvršite deratizaciju i rešite se problema sa miševima obratite se firmi Biodez.

Deratizacija cena?

Najčešće pitanje pored pitanja da li je deratizacija efikasna jeste i koliko košta deratizacija i koja je cena deratizacije?  Isto tako pored efikasnog rešavanja problema sa pacovima i miševima deratizacija je krajnje pristupačna. Veoma čest slučaj je da je cena usluge deratizaacije niža od štete koju su ovi glodari napravili. Isto tako, po obavljanju deratizacije možete mirno da spavate jer su preparati takvi da garantuju njihovo uništavanje i nemogućnost ponovnog dolaska narednih 6 meseci.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *