Dezinfekcija virusa

Šta predstavlja dezinfekcija?

Šta je dezinfekcija?

Možda ste često čuli za pojmove dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija ali niste sigurni šta znače i koja je glavna razlika. Možda ste i čuli da je neko sproveo deratizaciju bakterija, što je suštinski netačno? U suštini sve ove delatnosti se odnose na suzbijanju i uništavanju nekih organizama, a u zavisnosti od istih dobile su i specifične nazive, pa je tako dezinsekcija suzbijanje i uništavanje insekata , deratizacija suzbijanje i uništavanje glodara i dezinfekcija suzbijanje i uništavanje mikroorganizama.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je proces suzbijanja i uništenja najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. Sprovodi se mehaničkim, fizičkim i hemijskim merama. Ove mere se sprovode kako bi se uniptilo razmnožavanje mikroorganizama. Lipidni omotač i protein nukleaze štite genom virusa od inaktivacije tako da on dugo može da ostane aktivan i da se održi na površinama izvan svog domaćina čoveka. Funkcija lipidne membrane je ipak dosta zavisna od spoljašnje vlažnosti. Tako je važno da se površine često čiste deterdžentima. Deterdženti imaju sposobnost da inaktiviraju membranu zato što rargrađuju mast omotača virusa i on se samim tim inaktivira. Međutim pranje ruku sapunom i povrišinsko čišćenje površina nije dovoljno. Problem predstavlja kada su cele prostorije kontaminirane (zatrovane, zaga]ene). Tada se mora izvršiti dezinfekcija prostora.

Kako se radi dezinfekcija prostora?

Dezinfekcija se radi biološkim i hemijskim čišćenjem materijala i površina. Dezinfekcija se vrši u skladu sa najvišim standardima, najmodernijim aparatima koji koriste po ljude bezopasne biocide za uništenje svih mikroorganizama. Kako se koriste različiti dezificijensi za različite vrste bakterija i virsa, ovu uslugu je nophodno da uradi stručno lice koje ima dozvolu za rad dezinfekcije. Pod pojmom dezinfekcija se podrazumevaju sve antiseptičke mere koje za cilj imaju uništavanje odnosno redukovanje ili inaktivaciju patogenih agenasa tako da oni ne mogu da budu uzročnici infekcija.

Kada je neophodno izvršiti dezinfekciju?

Dezinfekciju je neophodno izvršiti kada se u određenoj prostoriji došlo do zaražavanje od strane nekog virusa ili bakterije. 2020 godine je nastala pandemija korona virusa, tj covid19 virusa za koji još uvek nije pronađena vakcija i za slabije osobe je veoma smrtonosan. Prostorija u kojoj je boravila zaražena osoba obavezno se mora dezinfikovati jer sam virus je veoma zarazan i ima mogućnost da opstane na raznim površinama i do nedelju dana, tako da postoje velike šanse da se neka druga osoba zarazi ovim opasnim virusom. Ukoliko vam je potrebna dezinfekcija prostora protiv korona virusa ili skraćeno dezinfekcija protiv covid 19 možete se obratiti firmi Biodez koja ima sve potrebna sredstva i dozvole za ovako zahteva posao.

Pored ovog slučaja dezinfekciju je obavezno ivrštiti ukoliko je u nekoj prostoriji duže vremena bio leš neke uginule životinje koji je u fazi raspadanja.
Isto tako dezinfekciju je obavezno ivršiti ukoliko dođe do curenja ili pucanja neke kanalizacione cevi, jer je kanalizacija i fekalije pravi mali raj za bakterije i viruse.

Dezinfekcija cena?

Najčešće pitanje pored toga da li je sama dezinfekcija efikasna i bezbedna jeste koje je cena dezinfekcije odnosno koliko košta usluga dezinfekcije. Cena dezinfekcije zavisi od samog objekta gde treba odraditi dezinfekciju i njene površine i zapremine. Za uslugu defintekcije možete se obratiti specijalizovanoj firmi BIodez koja ima potrebne dozvole od resornog ministarstva za ovaj vid usluge.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *