dezinsekcija objekta

Šta predstavlja dezinsekcija

Šta je dezinsekcija

Možda ste često čuli za pojmove dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija ali niste sigurni šta znače i koja je glavna razlika. Možda ste i čuli da je neko sproveo deratizaciju buba, što je suštinski netačno? U suštini sve ove delatnosti se odnose na suzbijanju i uništavanju nekih organizama, a u zavisnosti od istih dobile su i specifične nazive, pa je tako dezinsekcija suzbijanje i uništavanje insekata , deratizacija suzbijanje i uništavanje glodara i dezinfekcija suzbijanje i uništavanje mikroorganizama.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je proces suzbijanja i uništavanja insekata. Pre svega odnosi se obično na razne bube u sambenim objektima koje izazivaju gađenje, paniku i  strah kod stavnovnišva, kao i na razne bube u poslovnim magacinima i postrojenjima koje prave i nanose štetu. No ipak pored samog straha i panike, insekti su su vrlo uspešni prenosioci zaraznih i parazitskih bolesti na čoveka tako da je njihovo suzbijanje neophodno i tiče se i samog zdravlja. Jako je važno na vreme uraditi dezinsekciju objekta kako bi se njihov broj smanjio i uništio. Samo suzbijanje ima veliko higijensko značenje i samom dezinfekcijom se sprečavanjihov ulazak i zadržavanje na površinama u prostrojenjima i objektima. Dezinsekcija podrazumeva uništavanje ili onestosobljavanje svih vrsta antropoda (insekata) tako da više ne mogu da predstavljaju opasnost po ljudi, njihovo zdravlje i imovinnu. Dezinfekcija se može obavljati mehanički, čišćenjem prostorija, pravovremeno odlaganje otpada koji može sužiti kao hrana insektima, upotreba mreža na prozorima ili lepka za koje se hvataju insekti, fizički korišćenjem tolote odnosno hladnoće, svetlosti i slično i hemijski (insekticidi) ili biološki (npr korišćenjem mikroorganizama koji utiču na uništenje isekata).

Dezinsekcija prostora se vriši uglavnom od strane stručnih lica (svaka preporuka ako želite trajno da se rešite problema na bezbedan način) koji koriste insekticide kako bi se antropodi neutralisali. Stručno lice po izlasku na teren prvo određuje o kom se insektu radi i u kojoj količini je prisutan u prostoriji nakon čega se bira efikasni insekticid i određuje doza koja je potrebna da se insekti eliminišu.

Najčešći problemi i pozivi vezani za dezinsekciju

Što se tiče stanovništva i boravak u stamenim objektima najčešći problemi koji se javljaj jesu bubašvabe, bubarusi, mravi i moljci. Vašno je napomenuti da se dezinsekcija obavlja veoma brzo i da je potpuno bezbedna za ljudi i kućne ljubimce uključujući i decu.
Što se tiče kuća u prirodi i magainski prostori onda tu pored gorepomenutih isekata često postoji problem i sa opasnim stršljenima i drugim isektima koji nisu toliko česti za gradsko jezgro. Treba napomenuti da su stršljeni veoma opasni isekti i da ukoliko naprave leglo mogu biti i veoma agresivni i napasti čoveka. Njihov ubod je veoma bolan, a kod određenih ljudi može izazvati i alergijsku reakciju, te nisu nemogući slučajevi komplikacije, pa čak i smrtni ishod ukoliko se osoba ne hospitalizuje. Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć za uništavanje stršljena možete se obratii speijalizovanoj firmi Biodez.

Cena dezinsekcije?

Jedno od najčešćih pitanje je i koliko košta dezinsekcija, ili koja je cena dezinsekcije. Univerzalni odgovor naravno da ne postoji ali se može izvući neki prosek. Što se tiče same cene dezinsekcije, cena najviše zavisi od same kvadrature. Ukoliko imate problem sa bubašvabama bubarusima i slično u nekom prosečnom stanu, isti problem možete rešiti za svega 2000 dinara vrlo brzo i efikasno uz garanciju od obično 6 meseci. Ljudi su često u zabludi da im treba minimum 50€ za dezinsekciju pa problem pokušavaju sami da reše na ovaj ili onaj način. Najefikasniji način za uništenje insekata je pozvati specijalizovanu firmu koja se bavi uslugama dezinsekcije i koja će trajno rešiti vaš problem po prihvatljivoj ceni.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *