PR objave

Na portalu zutestrane.net imate mogućnost da napišete PR objavu

Ukoliko želite da date saopštenje za javnost i promotivni materijal molimo Vas da nas kontaktirate oko same objave i ponude. Stalnim klijentima omogućavamo mogućnost da sam napišu svoju objavu i da je objave direktno na portalu koliko god puta žele. Dobijate veću fleksibilnost i naplatu tek na kraju meseca po povoljnijim cenama (mesečno fakturisanje).

Hvala